Jenaplanschool De Kwakel

Chrysantenhof 20 2651 XK Berkel en Rodenrijs

  • Schoolfoto van Jenaplanschool De Kwakel
  • Schoolfoto van Jenaplanschool De Kwakel
  • Schoolfoto van Jenaplanschool De Kwakel
  • Schoolfoto van Jenaplanschool De Kwakel
  • Schoolfoto van Jenaplanschool De Kwakel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Jenaplanschool De Kwakel!

Als Jenaplanschool is het onze missie om al onze leerlingen te vormen tot gelukkige, evenwichtige en kritische jonge burgers. Jonge mensen, die vanuit een realistisch zelfbeeld de juiste keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag.
We vatten onze missie graag samen in vier woorden: ‘samen je eigen weg’.
Ouders en teamleden helpen samen de kinderen hun eigen weg te vinden. In een omgeving waar iedereen gelijkwaardig is en waar respect voor elkaar de basis is.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan onderwijs
  • Plezier in leren leren
  • Talenten ontdekken, versterken
  • Samen werken
  • Samen je eigen weg

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Jenaplanschool De Kwakel heeft schooljaar 2022-2023 10 stamgroepen (klassen), te weten twee onderbouwgroepen (1-2), vier middenbouwgroepen (3-4-5) en vier bovenbouwgroepen (6-7-8). Er zitten ongeveer 260 kinderen op De Kwakel.

Wij streven naar een gemiddelde groepsgrootte van ongeveer 26 leerlingen en vinden 30 kinderen de maximale groepsgrootte, hoewel hier incidenteel van afgeweken kan worden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
246
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tien minuten voor aanvang van de schooltijd (8.20 uur en 12.50 uur) gaan de deuren open en kunnen de kinderen (en ouders) binnenkomen. Wij verwachten dat kinderen die niet overblijven op zijn vroegst om 12.50 uur op het schoolplein komen. Ouders verlaten om 8.30 en 13.00 uur de school, zodat de groepen met het programma kunnen beginnen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De verschillende protocollen en plannen zijn aanwezig op school en op te vragen.

Terug naar boven