Basisschool De Klipper

Oudelandselaan 141 2652 ER Berkel en Rodenrijs

Schoolfoto van Basisschool De Klipper

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Door Covid-19 is in schooljaar 2019-2020 geen afname geweest van de IEP-toets.

De laatste afname in schooljaar 2018-2019 laat een positief beeld zijn van de opbrengsten IEP-toets ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naar aanleiding van de tussentijdse resultaten bespreken we met het hele team de toets resultaten per leerling, op groepsniveau en op schoolniveau.
Wij hebben een schoolstandaard (streefniveau) bepaald, waar we onze opbrengsten aan toetsen.

In het schooljaar 2020-2021 is het leerteam Planmatig werken gestart. Zij lopen samen met de intern-begeleiders een traject waarbij de leerlingenzorg doorgelicht wordt. Het doel van dit traject is de leerlingenzorg te optimaliseren en te verbeteren in het belang van de leerlingen op De Klipper.

Door deze werkwijze krijgt een leerkracht meer grip op het onderwijs en kan beter inspelen op ontwikkeling in de groep.

Naast bovenstaand, schoolbreed plan van aanpak, zijn de individuele plannen vooral erop gericht om individuele leerlingen te laten groeien in hun ontwikkeling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste onderzoek van de onderwijsinspectie heeft plaats gevonden in november 2014. Het basisarrangement van de Klipper is verlengd.

De onderwijsinspectie voert ongeveer eens in de vier jaar een onderzoek uit op de basisscholen. Daarbij wordt de beslissing genomen of de school het basisarrangement behoudt. Als dit zo is dan betekent dat dat de school voldoende of goed scoort op de verschillende indicatoren en dat de school op een zorgvuldige en wel doordachte wijze werkt aan het realiseren van onderwijs en aan het ontwikkelen van beleid. Er is vanuit de onderwijsinspectie vertrouwen in de zorgvuldige voortzetting van deze ontwikkelingen en er is geen sprake van intensivering van het toezicht.  

Terug naar boven