Basisschool De Klipper

Oudelandselaan 141 2652 ER Berkel en Rodenrijs

Schoolfoto van Basisschool De Klipper

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij daltonbasisschool De Klipper in Berkel en Rodenrijs. 

Hier vindt u de belangrijkste informatie over onze school. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: https://www.daltondeklipper.nl/ 

Voor een persoonlijke kennismaking kunt u bellen voor een afspraak:
Locatie Oudelandselaan: 010-5113280
Locatie Gouden Uillaan:  010-5113280

We zien u graag een keer op onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Samenwerking
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
756
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We hanteren op de Klipper een continurooster, alle kinderen zijn de gehele dag op school (behalve woensdag) en eten tussen de middag in hun eigen klas. Om dit mogelijk te maken vragen wij jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. In Berkel en Rodenrijs zijn er diverse organisaties die buitenschoolse opvang verzorgen, zowel voor als na schooltijd. We werken met al deze organisaties samen, ouders kunnen zelf kiezen welke organisatie hun voorkeur heeft. In het schoolgebouw is ook een van de bso-organisaties gevestigd. Voor alle contactgegevens van bso-organisaties verwijzen we u graag naar de website van de school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven