Christelijke Basisschool Prinses Maxima

Annie M. G. Schmidtlaan 6 2652 HJ Berkel en Rodenrijs

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Prinses Maxima
  • De school viert 10 jarig bestaan.
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Prinses Maxima
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Prinses Maxima

Het team

Toelichting van de school

In een groeischool stijgt ook het aantal medewerkers. De gemiddelde leeftijd verandert mee. Naast jonge enthousiaste leerkrachten zijn er ook ervaren leerkrachten, zowel mannen als vrouwen zijn werkzaam binnen de school. De hoeveelheid vrouwen is nog steeds het hoogst.

Verschillende leeftijden en ervaringen geeft een prettige teamsamenstelling waarbij leraren van elkaar kunnen leren. Door klassenconsultaties en overleggen met elkaar, buiten de vergaderingen wordt het team versterkt. Ook de schoolontwikkeling draagt bij aan een goed klimaat.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ieder personeelslid kan ziek worden of buitengewoon verlof toegekend worden. Dit wordt zo snel mogelijk gemeld, zodat de school kan bekijken hoe dit goed kan worden opgelost.

Wij zijn aangesloten bij Poolwest om invallers te regelen, bovendien heeft Spectrum een eigen kleine schil van invallers die in dienst zijn en dus als eerste kunnen worden benaderd. We hopen hiermee dat de vervanging zo goed mogelijk wordt gerealiseerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het leerstofjaarklassensysteem is gekozen met de achterliggende gedachte dat leeftijdsgroepen in een zelfde leeftijdsfase zitten en elkaar daardoor beter begrijpen, beter kunnen samenwerken, helpen, ondersteunen en versterken. In een leeftijdsgroep wordt een globale driedeling gemaakt, een basisgroep, een ondersteuningsgroep en een groep die meer uitdaging behoeft. Dit kan per vak verschillen.

Wanneer in een bepaald leerjaar te veel of te weinig leerlingen zijn (bijvoorbeeld 8 leerlingen of juist 38), dan gaan we een combinatiegroep formeren.

De leerkracht(en) van de groep maakt een groepsoverzicht waarin elke leerling in kaart wordt gebracht en waarin men kan noteren wat de onderwijsbehoefte van dit kind is.

Er wordt vanaf groep 4 gewerkt met laptops bij rekenen, taal, en lezen. Dit geeft rust in de groepen en goed overzicht bij de leerkrachten, die alle resultaten direct zichtbaar in beeld hebben en hierop in kunnen spelen. Voor spelling wordt in groep 4, 5 en 6 voornamelijk geschreven, zodat de spellingcategorieën beter inslijpen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De basis van onze school is terug te vinden in het ondersteuningsprofiel.

Met een gedifferentieerde interactieve directe instructie op 3 niveaus bieden we voor een grote groep kinderen onderwijs op maat. Door middel van het zelfstandig werken (met behulp van een stoplicht en een instructietafel in de klas), kunnen kinderen omgaan met uitgestelde aandacht, maar ook kan de leerkracht de momenten benutten om opvallers (zowel naar boven als naar beneden) verder helpen aan de instructietafel. De intern begeleider begeleidt ook kinderen uit groep 5 t/m 8 die nog meer aan kunnen. Deze kinderen zitten in een Máximeergroep.

Zie voor verdere informatie op de website van de school.

Website van de Máximaschool.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Verder inzetten op inclusief onderwijs binnen de mogelijkheden van het team en de school als organisatie.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is geen VVE-school, maar zijn er qua taal wel op gericht om een vloeiende doorgaande lijn te bieden aan kinderen die wel van een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal afkomen met een VVE-gerichte aanpak. Er is speciaal in de gemeente Lansingerland een commissie samengesteld die de doorgaande lijn van kinderen van 0-18 jaar in kaart wil brengen. Ook zijn er contacten met kinderdagverblijven en speelzalen om het talige aspect op elkaar af te stemmen


Terug naar boven