Christelijke Basisschool Prinses Maxima

Annie M. G. Schmidtlaan 6 2652 HJ Berkel en Rodenrijs

  • De school viert 10 jarig bestaan.
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Prinses Maxima
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Prinses Maxima

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Prinses Máximaschool!

De basisschool Prinses Máxima is een open christelijke school in Berkel en Rodenrijs. Wij vinden het belangrijk om een veilige omgeving te creëren, waarin kinderen, ouders en personeel zich thuis voelen. Kernwoorden zijn openheid en betrokkenheid door middel van een goede communicatie. Zowel resultaten op het gebied van kennis, als de sociaal-emotionele ontwikkeling, de zelfstandigheid en de creatieve ontwikkeling vinden wij belangrijk. De kernvakken rekenen, lezen, taal en spelling staan centraal. Vanuit de overige ruimte in het programma geven we vorm en inhoud aan COBI; Creativiteit, Onderzoekend leren, Burgerschap en ICT.  Wij geven Engels in groep 1 t/m 8.

Onze school heeft 2 locaties; het hoofdgebouw aan de Annie M.G. Schmidtlaan 6 en onze dependance aan de Gouden Uillaan 30 (ca 400m).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Maximaal leerplezier
  • Open communicatie
  • Structuur en rust
  • Zelfstandigheid
  • Onderwijsbehoefte

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS Prinses Máxima is gestart in 2006. Er bestaat een prettig pedagogisch klimaat. D.w.z. dat kinderen zich veilig voelen. Ouders en leerkrachten zijn betrokken bij de school. Wij bespreken zaken in alle openheid met elkaar.

In ons onderwijs laten we structuur en rust terugkomen. Dit is o.a. te zien aan de dagritmekaarten in elke groep. Het leerstofjaarklassensysteem biedt een instructie in 3 niveaus. Het klassikale onderwijs biedt aan elke leerling een aangepast leerstofaanbod. Daarnaast heeft de leerling een weektaak, zodat hij altijd zijn tijd goed kan besteden en kan leren plannen. Lezen vinden wij erg belangrijk, omdat dit de taalvaardigheid bevordert, maar ook belangrijk is voor andere vakken. Daarnaast geven wij Engels vanaf groep 1. Kernwoorden: zelfstandig werken, samenwerken, presenteren, sociaal emotionele vaardigheden.

Maakt u gerust eens een afspraak. 010-5190786

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
297
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de jaargids van de school vindt u de schooltijden.

Wij hanteren het zogenaamde Hoornse model, waarbij alle leerjaren 940 lesuren hebben en daardoor alle groepen gelijke schooltijden hanteren.

Ma 8.30-12.00u. en 13.00-15.15u.

Di 8.30-12.00u. en 13.00-15.15u.

Wo 8.30-12.15u. ('s middags vrij voor alle groepen)

Do 8.30-12.00u. en 13.00-15.15u.

Vr 8.30-12.15u. ('s middags vrij voor alle groepen)

Van 8.20-8.20u. en van 12.55-13.00u. is er een inloop. Zo kunnen de lessen om 8.30u. en om 13.00u. direct starten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op school is geen apart schoolveiligheidsplan. Ons beleid hiervan wordt beschreven in het schoolplan, de schoolgids en de aparte protocollen. Het nieuwe schoolplan voor 2015-2019 is in het laatste stadium en zal z.s.m. zichtbaar gemaakt worden.

Verdere informatie is te vinden op onze website van de school: Prinses Máximaschool

Terug naar boven