BS Onder de Linden

Kanaalstraat 77 5986 AE Beringe

Schoolfoto van BS Onder de Linden

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Werken in niveaugroepen
  • Werken in clusters
  • Werken binnen thema's
  • Werken met hoofd hart & handen
  • Leren van en met elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De komende jaren zal het aantal leerlingen groeien van ongeveer 150 leerlingen naar circa 175 leerlingen en dat zal naar alle waarschijnlijkheid de jaren daarna stabiliseren rond de 170 leerlingen. De groei komt vnl. door het grote aantal instromers bij de kleuters.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
152
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven