KBS Pius X

de Goudwinde 1 2661 KZ Bergschenhoek

  • Schoolfoto van KBS Pius X
  • Schoolfoto van KBS Pius X
  • Schoolfoto van KBS Pius X
  • Schoolfoto van KBS Pius X
  • Schoolfoto van KBS Pius X

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van KBS Pius X in Bergschenhoek. U kunt hier allerlei informatie over onze school vinden. Heeft u vragen mail dan naar piusx@laurentiusstichting.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed
  • Veilig
  • Betrouwbaar
  • Welkom
  • Handelingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen van de school is de afgelopen jaren stabiel geweest. We verwachten dat dit de komende jaren zo zal blijven. De school heeft momenteel 16 groepen; we streven er naar om alle groepen dubbel te hebben. Ook willen we vanaf groep 3 geen combinatiegroepen maken.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
371
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven