Basisschool Groenehoek

Stampioendreef 7 2661 SR Bergschenhoek

  • Op beide locaties hebben wij een prachtig recent vernieuwd groen schoolplein. Met veel ruimte om te spelen, te ontdekken en te leren.
  • Onze leerlingen leren zelfstandig te zijn, keuzes te maken en hierop te reflecteren. Ook verantwoordelijkheid hoort hierbij.
  • Ieder kind is uniek, hoort erbij en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. De leerkracht treedt op als coach en de leerling staat centraal.
  • Door de wereld om je heen te ontdekken en te onderzoeken leer je veel meer. Thematisch werken en onderzoekend leren hoort hierbij.
  • Samenwerken staat bij ons op school de hele dag centraal. Elkaar helpen, samen spelen, werken en leren.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het welbevinden van onze leerlingen is voor ons van groot belang. Het is belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan, zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen; zowel op gebied van leren als op sociaal-emotioneel gebied. Het is daarom voor ons erg belangrijk om ieder jaar de leerling-tevredenheid in kaart te brengen. De resultaten van dit onderzoek worden geanalyseerd door het team (gecoördineerd door onze intern begeleider en de gedragsspecialist) en op basis van deze analyse wordt bekeken welke aspecten extra aandacht nodig hebben, maar bijvoorbeeld ook waar we heel trots op mogen zijn.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In april 2022 hebben we een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van o.a. de ouders van onze school. Naast dat ouders de verschillende aspecten van onze school en ons onderwijs een rapportcijfer konden geven, was er ook ruimte voor geschreven (anonieme) feedback. Wij vinden deze feedback zeer waardevol en nemen dit uiterst serieus. De feedback van ouders wordt dan ook meegenomen in het ontwikkelen van nieuwe jaardoelen voor de komende schooljaren. 
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven