Basisschool Boterdorp

de Zilverspar 14 2661 AP Bergschenhoek

  • Bij IPC werkt iedere groep met een leerwand, waar de doelen voor de kinderen zichtbaar zijn. Deze leerwand vult zich gedurende het thema.
  • In ons IPC-onderwijs brengen we de kinderen ook buiten de school in contact met de thema's.
  • Regelmatig werken kinderen in groepjes, hiervoor zijn meerdere flexibele werkplekken ingericht.
  • Op school is het belangrijk dat je leert leren. Als je meer aankan zoeken wij samen naar extra uitdaging, zoals een nieuwe taal leren.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We proberen op CBS Boterdorp steeds om vervanging van een afwezige leerkracht zo goed mogelijk te regelen. Wij zijn als school aangesloten bij een vervangingspool, van waaruit we zoeken. Mocht niet niet lukken worden de kinderen verdeeld over de andere groepen. Als laatste optie kan het zijn dat wij kinderen naar huis moeten sturen, waarbij het wel altijd zo zal dat dit eerst met ouders wordt gecommuniceerd. Ouders wordt dan gevraagd opvang voor hun kind te regelen. Als dit voor hen niet mogelijk is zullen we voor het betreffende kind opvang binnen de school regelen. Tot op heden hebben wij nog zeer zelden groepen naar huis hoeven sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De instructiemomenten worden op Boterdorp zo georganiseerd dat leerlingen met hetzelfde ontwikkelingsniveau op het zelfde moment instructie krijgen. Dit waarborgt ook de kwaliteit van onderwijs in de combinatiegroepen.

Alle leerkrachten zijn bevoegd om zelf bewegingsonderwijs te geven. Daarnaast hebben wij meerdere specialisten in het team en werken wij veel aan teamscholing, om met elkaar de kennis en vaardigheden op een goed niveau te houden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij zijn op Boterdorp van mening zijn dat elk kind recht heeft op onderwijs. Toch is het voor ons niet mogelijk om alle kinderen met speciale behoeften de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Daarom geven wij hierbij een reëel beeld van de ondersteuning die wij kunnen realiseren. Deze grenzen zijn dynamisch en kunnen veranderen onder invloed van wijzigingen binnen het team of in de wet- en regelgeving.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven