Basisschool Boterdorp

de Zilverspar 14 2661 AP Bergschenhoek

  • Bij IPC werkt iedere groep met een leerwand, waar de doelen voor de kinderen zichtbaar zijn. Deze leerwand vult zich gedurende het thema.
  • In ons IPC-onderwijs brengen we de kinderen ook buiten de school in contact met de thema's.
  • Regelmatig werken kinderen in groepjes, hiervoor zijn meerdere flexibele werkplekken ingericht.
  • Op school is het belangrijk dat je leert leren. Als je meer aankan zoeken wij samen naar extra uitdaging, zoals een nieuwe taal leren.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van CBS Boterdorp.

CBS Boterdorp is een open christelijke school in Bergschenhoek. Voor ons is het essentieel dat wij een veilige plek zijn waar kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Kernwoorden hierin zijn voor ons betrokkenheid, betekenisvol en vernieuwend onderwijs en samenwerken. Wij zijn een IPC-school, wat inhoud dat wij 's middags vanuit thema's de kinderen in de gelegenheid stellen om zichzelf te ontwikkelen in een veranderende wereld. Dit is een eigentijds programma, waarin effectief leren centraal staat en kinderen actief worden betrokken om doelgericht aan persoonlijke doelen te werken. Op onze school geven wij Engels in groep 1 t/m 8 en maken we vanaf groep 5 gebruik van tablets bij de vakken rekenen en taal/spelling.

Boterdorp is gehuisvest in een gebouw met o.a. een peuterspeelzaal en BSO.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • betrokken
  • vernieuwend/betekenisvol
  • passend onderwijs
  • veilig
  • open christelijk onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS Boterdorp is een kleinschalige school in een groene omgeving. Wij hebben ca. 180 leerlingen. Momenteel bestaat het team uit 18 leerkrachten, velen met veel ervaring. Onze school heeft 7 groepen.

Ouders en leerlingen voelen zich thuis op onze school en zijn blij met het IPC-onderwijs, omdat

- wij elkaar kennen en er in een goede sfeer met elkaar op school geleefd wordt

- wij aandacht hebben voor een ieders onderwijsbehoeften

- wij onderwijs hebben dat past bij de toekomstige wereldburger, waarin eigentijdse vaardigheden belangrijk zijn.

- wij een goede kwaliteit van onderwijs hebben

- wij een geïnspireerd en betrokken team zijn

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
156
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op CBS Boterdorp hebben we sinds twee jaar het continuerooster ingevoerd. Kinderen blijven in het schoolse ritme en hebben daar zichtbaar baat bij.

De buitenspeelmomenten rond lunchtijd worden in samenwerking tussen school en hulpouders georganiseerd.

CBS Boterdorp heeft een BSO als naaste buur binnen het gebouw, daarnaast werken we ook samen met verschillende andere instellingen voor buitenschoolse opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven