Obs Vuurvogel

de Zilverspar 14 2661 AP Bergschenhoek

 • Positieve aandacht helpt leerlingen groeien. Door directe feedback te geven op het leerproces, ontwikkelen de kinderen zich optimaal.
 • Jaarlijks lopen de leerlingen voor het goede doel.
 • Spelen = leren
 • We werken bij thema's en projecten nauw samen met externen die aansluiten bij ons onderwijs.
 • Een fraaie, moderne en lichte leeromgeving. Met 9 ingangen, klimtoestel, een zandbak en schooltuintjes.

In het kort

Toelichting van de school

In het Venster van obs Vuurvogel in Bergschenhoek vindt u belangrijke informatie om uw schoolkeuze te helpen bepalen. 

 • Wat vinden wij belangrijk? 
 • Hoe leren uw kinderen en de leerkrachten?
 • Hoe organiseren wij ons onderwijs?
 • Getalsmatige gegevens over de school: team, resultaten enz.
 • Wat vinden ouders en leerlingen van onze school.
 • Hoe communiceren wij met onze ouders?

Meer informatie vindt u in onze schoolgids en op onze website. U bent van harte welkom voor een persoonlijke rondleiding. Maakt u snel een afspraak?

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Onderwijs vanuit visie
 • Jeelo - school
 • Kleine groepen
 • Veilige leeromgeving
 • Kansengelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs Vuurvogel is een openbare basisschool in Bergschenhoek, die een fijne en vertrouwde plek is voor alle leerlingen. Het team hecht veel waarde aan sociale normen en waarden, aan elkaar respecteren en aan zelfstandig leren werken. Ze zijn ervan overtuigd dat ieder kind zijn eigen unieke sterke kanten heeft. Ze zetten ons elke dag in om deze naar boven te halen. Zo creëren ze een school waar iedereen zich fijn voelt én samen veel leert! Een aantal jaar is er ruimte geboden aan een schakelklas. Deze is opgeheven in 2020-2021. Deze leerlingen zitten nu verspreid binnen de regio op school. 

De Vuurvogel is een toekomstgerichte, stabiele school met kleine groepen en een overzichtelijke organisatie. Er staat een sterk team dat de kinderen op een kwalitatief goed niveau weet te brengen. Enthousiast, betrokken en professioneel. 

De school maakt deel uit van Scholengroep Holland, een stichting van 13 openbare basisscholen in de regio tussen Gouda, Den Haag, Delft en Zoetermeer. Een sterke stichting waar onderwijskwaliteit hoog in het vaandel staat. Teams versterken elkaar door middel van samenwerking en kennisdeling. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Obs Vuurvogel heeft een continurooster, alle kinderen zijn de gehele dag op school (behalve woensdag) en eten tussen de middag in hun eigen klas bij hun eigen leerkracht. Aansluitend spelen ze onder begeleiding van een professional van Kinderopvang Smallsteps en medewerkers van de school buiten. Hieraan zijn (vrijwillige) kosten verbonden voor ouders van 50 cent per dag.(€ 80,00 per jaar).

In Bergschenhoek zijn diverse organisaties die buitenschoolse opvang verzorgen, zowel voor als na schooltijd. We werken met al deze organisaties samen, ouders kunnen zelf kiezen welke organisatie hun voorkeur heeft. In het schoolgebouw zit ook een bso-organisatie gevestigd. Voor alle contactgegevens van bso-organisaties verwijzen we u graag naar de website van onze school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze aandachtsfunctionaris KMHG is Véronique Hoogenes. 

Terug naar boven