Obs Vuurvogel

de Zilverspar 14 2661 AP Bergschenhoek

 • Positieve aandacht helpt leerlingen groeien. Door directe feedback te geven op het leerproces, ontwikkelen de kinderen zich optimaal.
 • Jaarlijks lopen de leerlingen voor het goede doel.
 • Spelen = leren
 • We werken bij thema's en projecten nauw samen met externen die aansluiten bij ons onderwijs.
 • Een fraaie, moderne en lichte leeromgeving. Met 9 ingangen, klimtoestel, een zandbak en schooltuintjes.

In het kort

Toelichting van de school

In het Venster van obs Vuurvogel in Bergschenhoek vindt u belangrijke informatie om uw schoolkeuze te helpen bepalen. 

 • Wat vinden wij belangrijk? 
 • Hoe leren uw kinderen en de leerkrachten?
 • Hoe organiseren wij ons onderwijs?
 • Getalsmatige gegevens over de school: team, resultaten enz.
 • Wat vinden ouders en leerlingen van onze school.
 • Hoe communiceren wij met onze ouders?

Meer informatie vindt u in onze schoolgids en op onze website. U bent van harte welkom voor een persoonlijke rondleiding. Maakt u snel een afspraak?

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Onderwijs vanuit visie
 • Ik leer wie ik ben
 • Ik leer wat ik kan
 • Ik leer wat ik voel
 • Ik leer wat ik wil

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs Vuurvogel is een toekomstgerichte, stabiele en kleine school met een overzichtelijke organisatie. Er staat een sterk team dat de kinderen op een kwalitatief goed niveau weet te brengen. Enthousiast, betrokken en professioneel. De school maakt deel uit van Scholengroep Holland, een stichting van 13 openbare basisscholen in de regio tussen Gouda, Den Haag, Delft en Zoetermeer. Een sterke stichting waar onderwijskwaliteit hoog in het vaandel staat. Teams versterken elkaar door middel van samenwerking en kennisdeling. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Obs Vuurvogel heeft een continurooster, alle kinderen zijn de gehele dag op school (behalve woensdag) en eten tussen de middag in hun eigen klas bij hun eigen leerkracht. Aansluitend spelen ze onder begeleiding van een professional van Kinderopvang Smallsteps en medewerkers van de school buiten. Hieraan zijn (vrijwillige) kosten verbonden voor ouders van 50 cent per dag.(€ 80,00 per jaar).

In Bergschenhoek zijn diverse organisaties die buitenschoolse opvang verzorgen, zowel voor als na schooltijd. We werken met al deze organisaties samen, ouders kunnen zelf kiezen welke organisatie hun voorkeur heeft. In het schoolgebouw zit ook een bso-organisatie gevestigd. Voor alle contactgegevens van bso-organisaties verwijzen we u graag naar de website van onze school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven