Basisschool 't Molenveld

Wilhelminasingel 78 5351 CC Berghem

Een uitdagende leesomgeving voor onze leerlingen in het hart van de school

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Basisschool Het Molenveld,

Dit schoolvenster biedt u een mooie blik op basisschool Het Molenveld.

U vindt hier kengetallen, informatie over de kwaliteit van ons onderwijs en een impressie van de sfeer van onze school.

Indien u meer wilt weten of zien, kijk dan ook eens op onze website:http://www.hetmolenveld.nl, of neem dan contact op met de directie van basisschool Het Molenveld

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Kwaliteit
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

het leerlingenaantal op onze school is al jaren stabiel en groeit licht. 

Er is sprake van een gezonde instroom in de onderbouwgroepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
333
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven