basisschool Het Molenveld

Wilhelminasingel 78 5351 CC Berghem

Een uitdagende leesomgeving voor onze leerlingen in het hart van de school

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van basisschool Het Molenveld,

In het mooie dorp Berghem staat basisschool Het Molenveld, de school waar iedereen telt.

Het Molenveld is gelegen in de kern van Berghem, in de gemeente Oss. Hier vormen we met zo’n 325 kinderen, verdeeld over 14 groepen, een fijne gemeenschap die met elkaar werkt aan:

  • veiligheid
  • (zelf)vertrouwen
  • kwaliteit
  • ontwikkeling
  • verbinding

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school? Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek en korte rondleiding. We laten onze school graag zien en vertellen u meer over ons onderwijs.

Vriendelijke groet,

namens team Het Molenveld,

Minke Westra, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Kwaliteit
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingaantallen fluctueren licht. Wel zien we een gezonde instroom in onze onderbouwgroepen en mogen we regelmatig kinderen die naar Berghem verhuizen welkom heten op onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
328
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven