Interconfessionele Basisschool Wingerd

Dorpsstraat 51 6617 AC Bergharen

  • Op Wingerd helpen gevorderde lezers de beginnende lezers.
  • Op Wingerd kies je zelf je boek, leesmotivatie krijgt prioriteit.

In het kort

Toelichting van de school

'IK BLIJF MIJZELF, WIJ GROEIEN SAMEN'‘

Een wingerd is een houtige klimplant met takken en ranken en kan, wanneer deze op een goede plaats geplant wordt, goed bemest wordt en zo nu en dan goed wordt gesnoeid, een sieraad in elke tuin zijn. De bladeren brengen steeds weer fantastische kleuren’.  

Op Wingerd wordt er gewerkt vanuit een duidelijke visie: Samen zorg dragen voor goed onderwijs op maat voor alle kinderen in Bergharen.  Dit wordt gedaan door het geven van didactisch en pedagogisch goed onderwijs waarbij talenten van kinderen gezien en benut worden. Er wordt gestreefd naar een hoge betrokkenheid bij leerlingen en een actieve lerende houding.

Op Wingerd wordt er gewerkt vanuit het onderwijsconcept Unitonderwijs, onderwijs waarbij meerdere leerkrachten verantwoordelijk zijn voor verschillende jaargroepen die samen één of meerdere ruimtes delen. Dit concept biedt mooie kansen tot meer toekomstgericht onderwijs waarbij het ontwikkelen van zelfstandigheid en regie en verantwoordelijkheid nemen over eigen leren belangrijke vaardigheden zijn. Ook biedt Unitonderwijs veel ruimte en mogelijkheden voor zowel leerlingen als leerkrachten om van en met elkaar te leren. Wingerd kent 2 units, die elk uit ongeveer 50 leerlingen bestaan die dagelijks onderwijs krijgen van 2 á 3 leerkrachten. Unit 1 bestaat uit leerlingen uit groep 1 tot en met 5 en unit 2 bestaat uit leerlingen uit groep 6 tot en 8. 

Wingerd is een school in ontwikkeling en kent een lerend en ambitieus team dat samen vorm wil geven aan de onderwijsvisie. Hoe dat wordt gedaan wordt er en met welke opbrengsten? Dat vindt u allemaal op ons schoolvenster. 


Welkom op het schoolvenster van Interconfessionele Basisschool Wingerd.                                                                       

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ambitieus
  • Autonoom
  • Verbonden
  • Uitdagend
  • Passend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op Wingerd werken we met leerkrachten en kinderen samen middels unitonderwijs in plaats van jaarklassen. Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk  aansluiten bij de ontwikkeling van alle kinderen en leren kinderen en leerkrachten met en van elkaar.  De leerlingen zijn verdeeld over drie basisgroepen. Binnen deze basisgroepen openen we de dag, eten en drinken we samen en sluiten we de dag samen af. De verdeling van de leerlingen over de units is als volgt: basisgroep 1 bestaat uit groep 1 en 2, basisgroep 2 bestaat uit groep 3 t/m 5 en basisgroep 3 bestaat uit groep 6 t/m 8. Basisschool Wingerd valt onder de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur te Wijchen.

Wingerd valt onder de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur te Wijchen. Wingerd is een Brede school in ontwikkeling en maakt deel uit van Kulturhus De Zandloper, het multifunctionele dorpscentrum. Andere gebruikers van het gebouw zijn Kinderopvang ‘de eerste stap’, peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang (BSO), de openbare bibliotheek en het dorpshuis

Als team van Wingerd geloven wij erin dat kinderen zich het best ontwikkelen wanneer er sprake is van een veilig groepsklimaat waar je mag zijn wie je bent. Daarnaast hebben wij de overtuiging dat een rijke leeromgeving, het gevoel van autonomie en eigenaarschap bij kinderen, een goede lesinstructie en een positieve samenwerking met ouders belangrijke ingrediënten zijn die bijdragen aan een optimale ontwikkeling.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
93
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Eerste Stap

‘De Eerste Stap’ is de organisatie die de buitenschoolse opvang (BSO) verzorgt,  hieronder valt ook de peuterspeelzaal “De Kruimeltjes”. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op Wingerd werken we met de methodiek 'Goed van start'. Door het gebruik van deze methodiek zorgen we voor een positief groepsklimaat waarin alle kinderen zich verantwoordelijk voelen. Er wordt samen besproken wat voor een groep zij willen zijn en wat dat van hen vraagt om dat doel te bereiken

Terug naar boven