Interconfessionele Basisschool Wingerd

Dorpsstraat 51 6617 AC Bergharen

  • Op Wingerd helpen gevorderde lezers de beginnende lezers.
  • Op Wingerd kies je zelf je boek, leesmotivatie krijgt prioriteit.

In het kort

Toelichting van de school

'IK BLIJF MIJZELF, WIJ GROEIEN SAMEN'

‘Een wingerd is een houtige klimplant met takken en ranken en kan, wanneer deze op een goede plaats geplant wordt, goed bemest wordt en zo nu en dan goed wordt gesnoeid, een sieraad in elke tuin zijn. De bladeren brengen steeds weer fantastische kleuren’.  

Op Wingerd wordt er gewerkt vanuit een duidelijke visie: Samen zorg dragen voor goed onderwijs op maat voor alle kinderen in Bergharen.  Dit wordt gedaan vanuit didactisch en pedagogisch goed onderwijs waarbij talenten van kinderen gezien en benut worden. Er wordt gestreefd naar een hoge betrokkenheid bij leerlingen en een actieve lerende houding.

Op Wingerd wordt er gewerkt vanuit het onderwijsconcept Clusteronderwijs, onderwijs waarbij meerdere leerkrachten verantwoordelijk zijn voor verschillende jaargroepen die samen één of meerdere ruimtes delen. Dit concept biedt mooie kansen tot meer toekomstgericht onderwijs waarbij het ontwikkelen van zelfstandigheid en regie en verantwoordelijkheid nemen over eigen leren belangrijke vaardigheden zijn.Ook biedt Clusteronderwijs veel ruimte en mogelijkheden voor zowel leerlingen als leerkrachten om van en met elkaar te leren. Wingerd kent 2 clusters, die elk uit ongeveer 50 leerlingen die dagelijks onderwijs krijgen van 2 á 3 leerkrachten. Cluster 1 bestaat uit leerlingen uit groep 1 tot en met 5 en cluster 2 bestaat uit leerlingen uit groep 6 tot en 8. 

Wingerd is een school in ontwikkeling en kent een lerend en ambitieus team dat samen vorm wil geven aan de onderwijsvisie. Hoe dat wordt gedaan wordt er en met welke opbrengsten? Dat vindt u allemaal op ons schoolvenster. 


Welkom op het schoolvenster van Interconfessionele Basisschool Wingerd.                                                                       

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ambitieus
  • Autonoom
  • Verbonden
  • Uitdagend
  • Passend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De krimp maakt dat de groepen van de school steeds kleiner worden en mede daarom is ervoor gekozen om af te wijken van het reguliere jaarklassensysteem. In 2016-2017 is er gekozen om te gaan werken van het onderwijsconcept Clusteronderwijs; een onderbouwcluster en een bovenbouwcluster. De keuze voor Clusteronderwijs is er niet alleen een geweest uit praktische overwegingen. Het team van Wingerd heeft ook een duidelijke visie waarbij clusteronderwijs de mogelijkheden biedt om deze visie te kunnen naleven. Zo streeft het team van Wingerd onder andere naar onderwijs op maat, eigenaarschap bij kinderen over hun eigen leerproces en hoge betrokkenheid bij kinderen.   
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
95
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Eerste Stap

‘De Eerste Stap’ is de organisatie die de buitenschoolse opvang (BSO) verzorgt,  hieronder valt ook de peuterspeelzaal “De Kruimeltjes”. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij besteden dagelijks aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit is continue proces. We werken hieraan door elkaar te leren kennen en te begrijpen, door te oefenen met sociale vaardigheden en kennis te krijgen van democratische principes in onze samenleving.

Terug naar boven