Bijzondere Neutrale School voor Speciaal Onderwijs De Kornalijn

Guido Gezellelaan 18 4624 GM Bergen op Zoom

Schoolfoto van Bijzondere Neutrale School voor Speciaal Onderwijs De Kornalijn

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van SO De Kornalijn. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Deze website geeft op dit moment uitsluitend de leerlingen weer in de basisschool leeftijd. De leerlingen die het voortgezet onderwijs volgen zijn op deze website niet weergegeven.

Scholen zijn bij het ministerie geregistreerd onder een nummer.
Dit geldt voor De Koperakker, De Fakkel en De Kornalijn.

Een aantal scholen delen een nummer bij het ministerie.
Onder het nummer van Het Berkenhofcollege vallen:

  • Het Berkenhofcollege
  • Het Brederocollege
  • De Kei
  • De Singel.

Onder het nummer van Het Warandecollege vallen:

  • Het Warandecollege
  • De Muldersteeg.

Voor Het Aventurijncollege en voor Het Ginnekencollege is er geen venster aangemaakt omdat daar uitsluitend voortgezet onderwijs wordt verzorgd.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven