Brede School Oost Bergen op Zoom

Kardinaal de Jonglaan 10 4624 ES Bergen op Zoom

  • We besteden extra aandacht aan praktische biologie, voeding en gezondheid. Hier worden uien gepeld en onderzocht. Dat gaf wel wat tranen!
  • Op onze schoolpleinen zijn kleine natuurgebieden aangelegd. Zo is er een vlindertuin, schoolvijver, paddenpoel en wildweide. Bijzonder hé?
  • We zijn een brede school. Ook in onze peutergroep leren we kinderen spelenderwijs om te gaan met de natuur en het milieu. Samen ontdekken!

In het kort

Toelichting van de school

Brede School Oost is een van de scholen van Stichting ABBO. Alle ABBO scholen zijn opgericht door ouders en hebben elk hun eigen onderwijsconcept. Onze school is een biologie plus school en onderscheidt zich door het geven van lessen in de natuur, milieu, gezondheid, gezonde voeding en Biologie Plus. We hebben een ontzettend mooi groen schoolplein, waar ook veel lessen gegeven worden. Met toekomstgericht, creatief en vernieuwend onderwijs halen wij het meest bijzondere van uw kind naar voren.

Daarnaast werken we samen met ouders aan een goede sfeer en resultaat! Zodat elk kind onderwijs op maat krijgt.

Dit SchoolVenster geeft u inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • natuurlijk
  • eigen
  • verantwoordelijk
  • samenwerkend
  • open

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als in de rest van ons land worden er ook in Bergen op Zoom minder kinderen geboren. Ondanks de krimp blijft ons leerlingenaantal redelijk stabiel.

De gemiddelde instroom de afgelopen jaren is ca. 50 leerlingen per jaar.
De belangstelling voor onze school van ouders van vierjarigen blijft groot.
Ook worden we veel benaderd door ouders van zij-instromers.
In principe is iedereen bij ons welkom!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
326
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De groepen 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag vrij. Tevens zijn de groepen 1 t/m 4 een aantal extra vrijdagochtenden vrij gedurende het schooljaar. Deze zijn vooraf vastgelegd.

Tussenschoolse opvang (overblijven) is mogelijk tegen een gunstig bedrag. En ook buitenschoolse opvang is binnen Brede School Oost mogelijk. Dit kan het gehele schooljaar van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.15 uur. De openingstijden sluiten aan op de reguliere schooltijden.

Tijdens de vastgestelde vakantieperioden is de buitenschoolse opvang van 7.30 uur tot 18.15 uur geopend. Vervroegde opening vanaf 7.00 uur is mogelijk tegen extra betaling. Dit kan uitsluitend op vaste inschrijving. Ook flexibele opvang is volgens een aantal afspraken mogelijk!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven