Basisschool Marco Polo

Florastraat 195 4613 CX Bergen op Zoom

Schoolfoto van Basisschool Marco Polo

In het kort

Toelichting van de school

Op basisschool Marco Polo gaan we uit van de 100 talenten van een kind, geinspireerd door het werk van Loris Malaguzzi, een pedagoog uit de Italiaanse stad Reggio Emilia. Kinderen worden geboren met de mogelijkheid om creatief te denken, te werken en zich te uiten. Door kinderen alleen cognitief te benaderen doe je hen te kort. Op Marco Polo willen we dat de kinderen hun talenten behouden en deze verder ontwikkelen.

Wat maakt ons onderwijs bijzonder? Wij:

* werken leervraag gestuurd

* bieden Engelse taal aan in groep 1 t/m 8

* bieden de leerlingen ateliers aan met zang, dans, drama, beeldende vorming, techniek en koken.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Marco Polo is ontstaan door fusie van 2 scholen met verschillende onderwijsconcepten: regulier en Reggio Emilia onderwijs.

Momenteel is het leerlingaantal stabiel.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
219
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven