Daltonbasisschool De Welle

Groenplaats 31 4613 GP Bergen op Zoom

  • Reflecteren is het terugblikken op je eigen handelen en ervaringen, daarover nadenken en vandaaruit nieuwe keuzes maken.
  • Met de Bibliotheek op school komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school en thuis.
  • Wij bieden het vak Engels al vanaf groep 1 aan.
  • Op Daltonbasisschool De Welle leren de leerlingen vanaf groep 1 hun werk te plannen.
  • Schoolfoto van Daltonbasisschool De Welle

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer, wat fijn dat u heeft gekozen om meer te willen weten over RK Daltonbasisschool De Welle.

Wij zijn een kleine school met relatief kleine groepen. Wij zijn een school waar respect is voor ieder kind, iedere ouder en iedere leerkracht. Wij werken volgens de Daltonkernwaarden: zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit, verantwoordelijk en reflectie.

Daltonbasisschool De Welle is onderdeel van het Kindcentrum "De Vuurtoren".
Binnen onze school hebben wij kinderdagopvang met een babygroep van 0-2 jaar, peuteropvang 2-4 jaar (zowel hele dagopvang als een peuterspeelzaal arrangement), voor- en naschoolse opvang (BSO). Dit wordt verzorgd door LPS-KOM. Voor het overblijven, hebben wij tussenschoolse en dit wordt verzorgd door LPS-Breek4U.

Nieuwsgierig geworden? Maak vrijblijvend een afspraak voor een rondleiding om de school in bedrijf te zien!

Vriendelijke groet,

Team De Welle

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • zelfstandigheid
  • samenwerken
  • effectiviteit
  • verantwoordelijkheid
  • reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
68
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven