Daltonbasisschool De Welle

Groenplaats 31 4613 GP Bergen op Zoom

 • Wij bieden het vak Engels al vanaf groep 1 aan.
 • Op Daltonbasisschool De Welle leren de leerlingen vanaf groep 1 hun werk te plannen.
 • Op Daltonbasisschool De Welle is een hele mooie bibliotheek aanwezig waar leerlingen kunnen wegdromen in allerlei boeken.
 • Reflecteren is het terugblikken op je eigen handelen en ervaringen, daarover nadenken en vandaaruit nieuwe keuzes maken.
 • In de zomer van 2021 heeft onze school een complete metamorfose (binnen- en buitenzijde van het gebouw en het schoolplein) ondergaan.

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer, wat fijn dat u heeft gekozen om meer te willen weten over Daltonbasisschool De Welle.

WELKOM BIJ DALTONBASISSCHOOL DE WELLE

Iedereen mag er zijn; samen kunnen we groeien. Bij daltonbasisschool De Welle vinden we het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen: zowel op persoonlijk als op cognitief vlak. Daarbij staan de kernwaarden van Dalton – zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie – centraal.  We geven elkaar kansen, zorgen voor elkaar, durven onze mening te geven, rijken elkaar de hand en werken graag samen. We werken nauw samen met kinderopvang De Vuurtoren en daardoor kunnen we één doorlopende leer- en ontwikkellijn bieden.

Daltonbasisschool De Welle is onderdeel van het Kindcentrum "De Vuurtoren".
Binnen onze school hebben wij kinderdagopvang met een babygroep van 0-2 jaar, peuteropvang 2-4 jaar (zowel hele dagopvang als een peuterspeelzaal arrangement), voor- en naschoolse opvang (BSO). Dit wordt verzorgd door LPS-KOM. 

Nieuwsgierig geworden? Maak vrijblijvend een afspraak voor een rondleiding om de school in bedrijf te zien!

Vriendelijke groet,

Team De Welle

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • zelfstandigheid
 • samenwerken
 • effectiviteit
 • verantwoordelijkheid
 • reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Binnen ons daltononderwijs werken we met dag- of weektaken. Leerlingen krijgen bij ons de vrijheid om deze taken zelfstandig of samen met klasgenootjes uit te voeren. Samen met de leerkracht worden er doelen gesteld en taken ingepland voor de volgende dag. Op deze manier leren onze leerlingen om hun tijd efficiënt in te plannen, maken we leren zichtbaar, zijn kinderen medeverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en worden ze goed voorbereid op de steeds veranderende maatschappij.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven