RK Basisschool Het Palet

Frans Halsstraat 25 4625 BR Bergen op Zoom

  • Schoolfoto van RK Basisschool Het Palet
  • De kinderen onderhouden 1 vierkante meter tuin per groep!
  • We doen ieder jaar mee met de Paastoernooien in Bergen op Zoom. Ook dit jaar werden de D-tjes tweede!
  • De afsluiting van de kinderboekenweek is altijd een feestelijk evenement bij ons op school. De leescultuur staat bij ons op 1!
  • Tijdens de boekenkring doen we allerlei activiteiten om het lezen te bevorderen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het Palet werkt volgens een onderwijskundige vernieuwing genaamd TOM (TeamOnderwijs op Maat).

Deze onderwijskundige vernieuwing brengt ook een organisatorische verandering met zich mee. We hebben nagedacht over het onderwijs waar onze kinderen behoefte aan hebben.

1. We willen de hoofdvakken rekenen, taal en lezen in kleine jaargroepen geven. Op die manier kunnen we goede instructie geven aansluitend bij de leerlingen. We gebruiken daarbij het uitgangspunt dat we deze hoofdvakken op drie niveaus aanbieden.

2. Wij willen de leerlingen allerlei vaardigheden aanleren die in de 21ste eeuw van belang zijn. Hierbij valt te denken aan samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleem oplossend vermogen, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden. Deze vaardigheden willen we in groepsoverstijgende units aan bod laten komen. In een situatie waar kinderen met en van elkaar leren en leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een groep leerlingen. We doen dit volgens de methode IPC. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De intern begeleider/remedial teacher heeft minimaal 2 dagdelen in de week. Hij neemt ook deel, naast het zorgteam van de eigen school, aan het breed zorgoverleg van de brede school. Hierin zitten collega's van het Centrum van Jeugd en Gezin, de GGD, TWB consultatiebureau, kinderopvang LPS-KOM en de peuterspeelzaal. Samen vormen we een netwerk rondom het kind.

De specialisten blijven zich ontwikkelen. Ieder op hun eigen vakgebied.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven