RK Basisschool Het Palet

Frans Halsstraat 25 4625 BR Bergen op Zoom

 • Schoolfoto van RK Basisschool Het Palet
 • De kinderen onderhouden 1 vierkante meter tuin per groep!
 • We doen ieder jaar mee met de Paastoernooien in Bergen op Zoom. Ook dit jaar werden de D-tjes tweede!
 • De afsluiting van de kinderboekenweek is altijd een feestelijk evenement bij ons op school. De leescultuur staat bij ons op 1!
 • Tijdens de boekenkring doen we allerlei activiteiten om het lezen te bevorderen.

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Welkom op de pagina van basisschool Het Palet! Op ons gedeelte van deze site vertellen we u van alles over onze school. U kunt zich aan de hand van deze informatie een goed beeld vormen van onze basisschool. Wilt u echter een compleet beeld krijgen, neem dan contact met ons op zodat we een gesprek en een bezichtiging van het gebouw kunnen plannen.

Bezoek ook onze website eens: www.basisschool-hetpalet.nl


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Persoonlijke Ontwikkeling
 • Alert
 • Leren Communiceren
 • Efficiënt
 • Transparant

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Het Palet werkt met TeamOnderwijs Op Maat. De leerlingen zijn onderverdeeld in 4 units.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
106
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In Brede school Het Palet zijn de volgende partners verenigd:

 1. Basisschool Het Palet
 2. Kinderdagverblijf LPS-KOM
 3. Peuterspeelzaal Het Palet
 4. Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)
 5. Consultatiebureau Thuiszorg West-Brabant
 6. GGD

Er is een nauwe samenwerking tussen deze partners ontwikkeld. Er is een speciaal zorgteam opgericht waar alle partners in vertegenwoordigd zijn zodat we snel kunnen schakelen en onze kinderen snel de juiste zorg krijgen.

Op onderwijskundig vlak is er een steeds intensievere samenwerking tussen het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Zij gaan mee in de onderwijskundige ontwikkeling TOM. Hierdoor zullen we in staat zijn de doorgaande lijn van peuters naar kleuters naar schoolkind kunnen waarborgen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven