KPO Speciaal Onderwijs De Kameleon

Zuiderdreef 320 4616 AJ Bergen op Zoom

  • Onze leerkrachten passen hun gedrag aan op dat van de leerling. Zo wordt ieder kind echt ‘gezien’ en krijgt het de juiste aandacht.
  • Door de leerstof en het leertempo af te stemmen op het kind, krijgt het de kennis, vaardigheden en competenties die bij hem of haar passen.
  • Ieder kind komt volledig tot zijn recht wanneer het de juiste aandacht krijgt. Zeker een kind met een verstandelijke beperking!
  • Wij bieden leerlingen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar (SO en VSO) individueel passend onderwijs.
  • Onze school biedt structuur, rust en veiligheid. Onze school is vertrouwd en kinderen voelen zich hier geborgen.

Contactgegevens

KPO Speciaal Onderwijs De Kameleon

Zuiderdreef 320
4616 AJ Bergen op Zoom

Telefoon:
0164870022
Schoolwebsite:
www.dekameleonkpo.nl
E-mailadres:
directie@dekameleonkpo.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting Kath. Prim. Onderw. Roosendaal

Aantal scholen:
22
Aantal leerlingen:
3825
Website schoolbestuur:
www.kporoosendaal.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Passend Onderwijs Brabantse Wal

Terug naar boven