KPO Speciaal Onderwijs De Kameleon

Zuiderdreef 320 4616 AJ Bergen op Zoom

  • Onze leerkrachten passen hun gedrag aan op dat van de leerling. Zo wordt ieder kind echt ‘gezien’ en krijgt het de juiste aandacht.
  • Door de leerstof en het leertempo af te stemmen op het kind, krijgt het de kennis, vaardigheden en competenties die bij hem of haar passen.
  • Ieder kind komt volledig tot zijn recht wanneer het de juiste aandacht krijgt. Zeker een kind met een verstandelijke beperking!
  • Wij bieden leerlingen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar (SO en VSO) individueel passend onderwijs.
  • Onze school biedt structuur, rust en veiligheid. Onze school is vertrouwd en kinderen voelen zich hier geborgen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van KPOSO school De Kameleon. Uw zoon of dochter heeft een verstandelijke beperking? En u woont in West-Brabant of op het eiland Tholen? Op De Kameleon locatie Bergen op Zoom heten wij u en uw kind van harte welkom, voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Wij zijn als school gespecialiseerd in leerlingen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Daarnaast bieden wij verbrede toelating voor leerlingen met een zeer beperkt ontwikkelingsperspectief.

Dit SchoolVenster geeft inzicht in onze resultaten. We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website of om langs te komen voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Speciaal
  • Geborgen
  • Uitdagend
  • Opbrengstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kameleon is een school voor SO en VSO.
Van augustus 2011 tot augustus 2016 hadden de locaties Roosendaal en Bergen op Zoom beide een SO- en een VSO-afdeling.

Vanaf augustus 2016 is de afdeling SO in Bergen op Zoom opgeheven en zitten alle SO-leerlingen in Roosendaal. Hierdoor is het aantal leerlingen SO in Bergen op Zoom gedaald van 33 in 2015 naar 0 in 2016

Het aantal leerlingen is voor deze school niet bekend.

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naschoolse en tussenschoolse opvang moet leuk en gezellig zijn. Net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school. Overblijven doen onze leerlingen onder het toeziend oog van vertrouwde medewerkers. Om de naschoolse opvang in goede banen te leiden, werkt De Kameleon samen met SDW. Zij biedt naschoolse opvang in onze school. Opvang op vrije schooldagen, op zaterdag en in alle vakanties is ook mogelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven