Basisschool De Aanloop

Frederik Maystraat 33 4614 EG Bergen op Zoom

  • Schoolfoto van Basisschool De Aanloop
  • Schoolfoto van Basisschool De Aanloop
  • Schoolfoto van Basisschool De Aanloop
  • Schoolfoto van Basisschool De Aanloop
  • Schoolfoto van Basisschool De Aanloop

In het kort

Toelichting van de school

De Aanloop is een school in beweging. Het is een vrolijke school, waar leerlingen en leerkrachten met plezier leren, met elkaar en van elkaar. We bieden de leerlingen vakken en thema’s met lesinhouden die smaken naar meer, die kinderen aan het denken zetten en hen aanzetten tot nieuwe leervragen. Daarbij gebruiken we moderne methodes met doorgaande leerlijnen en werken we thematisch volgens een eigentijds OGO-concept (ontwikkelingsgericht onderwijs). Leerlingen van De Aanloop zijn creatieve denkers en doeners, authentiek, initiatiefrijk, breed geïnteresseerd, onderzoekend en stappen vol vertrouwen het voortgezet onderwijs in!

Kijk voor meer informatie op onze site www.aanloopboz.nl of volg ons op Facebook of Instagram

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Basisschool De Aanloop. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open (verbonden, enthousiast)
  • Eigen (uniek, wereldwijs, lef)
  • Ondernemend en onderzoekend
  • Verantwoordelijk
  • Dynamisch (bruisend, trots)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
278
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven