Rooms Katholieke Basisschool Lodijke

Ouderdinge 15 4617 NL Bergen op Zoom

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Lodijke
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Lodijke
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Lodijke
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Lodijke

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Uit het Kwaliteitsonderzoek afgenomen door Beekveld & Terpstra dd. april 2014 komt naar voren dat de leerlingen erg tevreden zijn over de school. Voor een algemene score, positieve en negatieve uitslagen --> zie bijlage.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Brede School Lodijke heeft in 2019 deelgenomen aan de tevredenheidspeilingen van Van Beekveld en Terpstra. De onderzoeken werden uitgezet voor ouders, leerlingen, leerkrachten en directies van de scholen van de Lowys Porquinstichting. De resultaten zijn op 4 juni 2019 ontvangen. De interne en externe benchmark kunt u vinden in de bijlagen op deze pagina. De school zal de resultaten analyseren en een verbeterplan voorleggen aan de MR.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven