Rooms Katholieke Basisschool Lodijke

Ouderdinge 15 4617 NL Bergen op Zoom

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Lodijke
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Lodijke
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Lodijke
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Lodijke

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze organisatie is aangesloten bij Leswerk, de organisatie, die de vervanging van leerkrachten probeert te organiseren. Daarnaast heeft de school een  'vervangingsprotocol ', goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad van Brede School Lodijke. Dit protocol voorziet in een aantal stappen en mogelijke oplossingen bij vervangingsproblematiek. De school heeft slechts vijfmaal één van de groepen thuis laten blijven. Bij het vervangingsprotocol is ook een communicatieplan met de ouders / schoolbetrokkenen (collega's, instanties aan de school verbonden (LPS-KOM, LPS Breek4U, Bestuur en instellingen, die actief zijn binnen het pedagogisch- didactisch werk op Brede School Lodijke) een essentiële voorwaarde.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Als leerkrachten in de klas ergens tegen aan lopen in de begeleiding van leerlingen, dan kunnen zij hulp van de specialisten inroepen. Deze komt dan observeren in de groep en gaat in gesprek met leerkracht en kind. Er wordt naar aanleiding van deze acties een plan van aanpak opgesteld. Mocht dit plan niet de gewenste uitwerking hebben voor de leerling, dan kan hij/zij ingebracht worden in het zorg advies team van de school waarbij ook een orthopedagoog en een medewerker van het Centrum Jeugd en Gezin aanwezig is. Aan de hand van het ingevulde groeidocument wordt er gekeken wat het advies kan zijn voor de leerkracht om de leerling zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven