IKC Lodijke

Ouderdinge 15 4617 NL Bergen op Zoom

  • Schoolfoto van IKC Lodijke
  • Schoolfoto van IKC Lodijke
  • Schoolfoto van IKC Lodijke
  • Schoolfoto van IKC Lodijke

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer.

Welkom bij het schoolvenster van IKC (integraal Kind Centrum) Lodijke in Bergen op Zoom. In dit schoolvenster geven wij u algemene informatie over onze school. Mocht u een indruk willen krijgen van onze school en wilt u aanvullende informatie, bezoek de nieuwe website van de school: www.lodijke.nl . 

U kunt natuurlijk ook een mailbericht sturen naar de school via lodijke@lpsnet.nl of telefonisch contact opnemen met de school (0164 252791) voor vragen en/of opmerkingen. Het schoolvenster van IKC Lodijke is een document, dat enkele malen per schooljaar wordt aangevuld met nieuwe gegevens. We willen u graag informatie bieden, die up-to-date is.

Wij wensen u veel leesplezier met het lezen van het venster! 

Met vriendelijke groet,

Annemieke Martens, MLE & registerdirecteur IKC Lodijke

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ambitie
  • Zinvol leren
  • Samenwerken en respect
  • Eigenaarschap
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC Lodijke is 27 jaar geleden gestart op de Bergse Plaat. De school werd de snelst groeiende school van Nederland en het leerlingaantal steeg tot boven de 1100 leerlingen. De wijk waarin de school gevestigd is, is al zo'n tien jaar  'volgebouwd ' en de transmigratie in deze wijk is niet groot. Voor Lodijke heeft dit gevolgen: Er gaan grote groepen leerlingen van school na groep 8 en de aanwas van nieuwe leerlingen is relatief veel kleiner dan in de startjaren. Momenteel heeft Lodijke zo'n 600  leerlingen, waarvan 60% geplaatst is in de bovenbouwgroepen van de school. De school groeit ten opzichte van de prognoses van de gemeente, maar zal de komende schooljaren nog  'last hebben 'van een flink dalend leerlingaantal. Lodijke heeft ook vroeg - en voorschoolse voorzieningen inpandig (LPS/KOM), de groei van deze voorzieningen voorziet tevens in een extra aanwas voor de basisschool.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
531
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven