Basisschool De Borghoek

Lambertijnenlaan 3 4614 EV Bergen op Zoom

Schoolfoto van Basisschool De Borghoek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is i.v.m. ziekteverlof of anders wordt er een beroep gedaan op de invalpoel. Wanneer er geen leerkrachten beschikbaar zijn in deze invalpoel worden parttime leerkrachten benaderd die een extra dag/dagen willen komen werken. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Belangrijk uitganspunt: ons streven is ieder schooljaar kleine groepen 3 samen te stellen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Bij iedere aanmelding wordt bekeken op welke wijze wij aan de zorgplicht kunnen voldoen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven