Basisschool De Borghoek

Lambertijnenlaan 3 4614 EV Bergen op Zoom

Schoolfoto van Basisschool De Borghoek

In het kort

Toelichting van de school

De Borghoek...mijn school. Mijn school, mijn groep, mijn vriendjes en mijn juf en meneer. Een plek waar ik met mijn moeder / vader hand in hand naar toe loop. Waar ik speel, luister en kijk. Een plek waar ik graag ben, en waarom..... daarom..... omdat het zo is.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groeien
  • Verbinden
  • Ont-moeten
  • Ontdekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Borghoek is een groeischool. De verwachting is dat de school de komende jaren nog iets in leerlingaantal zal groeien.

Er komen ook veel leerlingen van buiten de wijk Meilust. Landelijk zien we een krimp van rond de 2% per schooljaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
236
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven