Basisschool De Borghoek

Lambertijnenlaan 3 4614 EV Bergen op Zoom

Schoolfoto van Basisschool De Borghoek

In het kort

Toelichting van de school

De Borghoek...mijn school. Mijn school, mijn groep, mijn vriendjes en mijn juf en meneer. Een plek waar ik met mijn moeder / vader hand in hand naar toe loop. Waar ik speel, luister en kijk. Een plek waar ik graag ben, en waarom..... daarom..... omdat het zo is.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Samen
  • Veilig
  • Toekomstgericht
  • Rijke leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Borghoek is een groeischool. De verwachting is dat de school de komende jaren nog iets in leerlingaantal zal groeien.

Er komen ook veel leerlingen van buiten de wijk Meilust. Landelijk zien we een krimp van rond de 2% per schooljaar.

Weergave

Leerlingen
306
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij kiezen bewust voor BSO opvang op een andere locatie! Wij vinden dat de kinderen recht hebben op een andere omgeving na hun lestijden.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven