Auris Montaal

Populierlaan 7 -11 4621 CH Bergen op Zoom

Schoolfoto van Auris Montaal

In het kort

Toelichting van de school

Auris is professioneel partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. De kernactiviteiten zijn voorlichting, preventie, diagnostiek, begeleiding, behandeling en scholing. We doen dat zelf, samen met anderen, of weten de weg naar andere aanbieders. Wij starten vanuit de vraag van de cliënt en gaan in dialoog op zoek naar antwoorden. Auris streeft naar optimale participatie van de cliënt en leerling in de maatschappij.

De kernwaarden van Auris zijn:
• de cliënt centraal
• intern en extern verbinden
• rekenschap en resultaat

Auris bestaat uit speciaal onderwijsscholen, voortgezet speciaal onderwijs scholen, ambulante diensten, audiologische centra en zorglocaties. Auris biedt onderwijs aan so-leerlingen en vso-leerlingen. Daarnaast begeleidt Auris Dienstverlening leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven