Openbare Basisschool de Kreek

Hinkelenoord 14 4617 NC Bergen op Zoom

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kreek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de leukste openbare school van Bergen op Zoom Zuid! 
Via deze site kunt u allerlei informatie terug vinden waaruit blijkt waarom wij zo trots zijn op De Kreek.
Trots op onze leerlingen, ons team, onze ouders en onze partners, Stichting Zorg Onderwijs Nu (ZON) en Kinderopvang Kibeo.

Uiteraard bent u van harte welkom onze school in praktijk te komen bewonderen. Iedereen is welkom.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open en toegankelijke sfeer
  • Veilig
  • Creatief en vernieuwend
  • Resultaatgericht
  • Wetenschap en techniek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Gedurende dit schooljaar zien wij dat gezinnen de weg naar onze school steeds beter weten te vinden. 
Vlak bij onze school breidt de nieuwe woonwijk De Markiezaten langzaamaan uit. Ook uit deze wijk mogen wij steeds meer kinderen verwelkomen.

De leerlingenkrimp is een tendens die landelijk terug te zien is. Gelukkig hebben wij de sterke daling van enige jaren terug weten te keren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
336
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven