Lucebertschool

Zakedijkje 38 A 1862 HB Bergen (Noord-Holland)

  • Schoolfoto van Lucebertschool
  • Wij spelen met alle kinderen samen op het plein. Kinderen leren grenzen aangeven, samenwerken en rekening houden met anderen.
  • We willen graag dat elk kind met een glimlach naar school gaat en met een een glimlach weer naar huis gaat.
  • Wij zorgen dat kinderen nieuwsgierig mogen zijn, door veel ontwikkelingsmateriaal te gebruiken, thematisch te werken.
  • Actief leren, avontuurlijk leren of bewegend leren, allemaal benamingen voor leren met hart handen en hoofd.

In het kort

Toelichting van de school

Onze gezellige Lucebertschool is een in het groen gelegen, kleine, groeiende dorpsschool. Wij zijn onderdeel van de Brede Bergense School aan het Zakedijkje in Bergen.

Op onze Lucebertschool heerst een hartelijke en avontuurlijke sfeer, waar rust en structuur belangrijk zijn. Wij staan voor samen, plezier, nieuwsgierig en in beweging. Door de kleine school wordt ieder kind daadwerkelijk gezien. Wij zetten thematisch werken en bewegendleren in, om de nieuwsgierigheid van onze leerlingen te prikkelen. Wij staan voor meer dan resultaten; wij leren de kinderen leven. Hier zijn we ontzettend trots op.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • hartelijk en avontuurlijk
  • samen
  • plezier
  • nieuwsgierig
  • in beweging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze gezellige Lucebertschool is een kleine, groeiende dorpsschool. Onze school staat in een prachtige groene omgeving, waar wij graag spelen en leren op het grote plein en op ons eigen natuurplein. Wij zijn onderdeel van de Brede Bergense School aan het Zakendijkje in Bergen. Op onze Lucebertschool heerst een hartelijke en avontuurlijke sfeer, waar rust en structuur belangrijk zijn. Wij staan voor samen, plezier, nieuwsgierig en in beweging. Door de kleine school wordt ieder kind daadwerkelijk gezien. Wij zetten thematisch werken en avontuurlijk leren in, om de nieuwsgierigheid van onze leerlingen te prikkelen. Daarnaast hebben we onze Lucebertmiddagen, waarin ouders, docenten en andere professionals naast elkaar workshops aanbieden aan alle leerlingen. Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt. Wij staan voor meer dan resultaten; wij leren de kinderen zichzelf zijn. 

Wij streven er elke dag naar dat kinderen met een glimlach naar binnen en een glimlach naar buiten gaan.  Hier vertellen wij u graag persoonlijk meer over. Nieuwsgierig? Bel gerust voor een kennismakingsgesprek 072-5895295.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
88
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven