De Ruimte

Oudtburghweg 3 1862 PX Bergen (Noord-Holland)

  • Schoolfoto van De Ruimte
  • Schoolfoto van De Ruimte
  • Schoolfoto van De Ruimte
  • Schoolfoto van De Ruimte
  • Schoolfoto van De Ruimte

In het kort

Toelichting van de school

Het Speciaal Onderwijs Heliomare Onderwijs in Bergen is één van de locaties van Heliomare Onderwijs. We zijn een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke en/of eenverstandelijke beperking, langdurige ziekte en/of een vorm van aan autismeverwante stoornis in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar. Voor leerlingen van het VSO EMB is onderwijs tot achttien á twintig jaar mogelijk.  Ons doel is de leerlingen voor te bereiden op een zo geïntegreerd en zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij op het gebied van werken (betaald en onbetaald), wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig samen groeien
  • de leerling centraal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
111
Landelijk gemiddelde
89

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven