Protestants-Christelijke Basisschool Willem-Alexander

Kapelweidtje 2 1861 JH Bergen (Noord-Holland)

Schoolfoto van Protestants-Christelijke Basisschool Willem-Alexander

In het kort

Toelichting van de school

De centrale gedachte van ons onderwijs vindt zijn oorsprong in onze christelijke identiteit, profiel, missie en visie. Deze is goed verwoord in onze slogan: De Willem-Alexanderschool haalt het maximale uit je!

Onze missie: De Willem-Alexanderschool inspireert jou te worden wie je kunt zijn Deze missie wordt gevormd door het uitgangspunt dat elk kind diverse mogelijkheden, karaktereigenschappen en talenten heeft. Van sportief tot creatief, van introvert tot extravert, van een denker tot een doener. Binnen de Willem-Alexanderschool wordt ieder kind geïnspireerd en gemotiveerd om zich te ontwikkelen tot wie hij/zij kan en wil zijn. De school heeft als doel om aan te sluiten bij de mogelijkheden en talenten van de kinderen. Wij doen dit door hen een betekenisvolle en rijke leeromgeving aan te bieden, waarin o.a. de leerstof wordt aangeboden op niveau en een diversiteit aan speelactiviteiten, leer- en werkvormen een belangrijke plaats innemen. De kinderen leren vanaf het eerste moment respect te hebben voor zichzelf, elkaar en de omgeving. Visie op goed onderwijs Wij inspireren de kinderen om het maximale uit zichzelf te halen en mede daardoor een goede basis te hebben voor hun verdere ontwikkeling.

De essentie van ons onderwijs wordt gevormd door ons profiel van talentvolle en gemotiveerde leerkrachten met aandacht en zorg voor ieder kind! Zij bieden iedere dag een inspirerende omgeving, waarbij de kinderen zich natuurlijk ontwikkelen.

Ons profiel Het profiel van de Willem-Alexanderschool wordt vormgegeven door een team van talentvolle en professionele leerkrachten met aandacht en zorg voor alle kinderen. Zij creëren elke dag een inspirerende omgeving die kinderen motiveert en stimuleert om tot leren te komen.

Onze belofte: Toegewijd

De betrokken en bekwame leerkrachten van de Willem-Alexanderschool bieden de kinderen door uitdagende en diverse lessen de kans om zich steeds verder te ontwikkelen, steeds vaardiger te worden. Op deze wijze kunnen zij de eigen unieke talenten laten zien en ontwikkelen. 

Het bewijs: Verbonden en nieuwsgierig

Tegenover de dagelijks terugkerende routine staan activiteiten die juist nét iets heel anders vragen van kinderen dan ze gewend zijn: een natuurles buiten in het gras of in onze eigen miniboerderij, een project omtrent het uitbroeden van kippeneieren in de school of een excursie naar een museum of interessante werkplek: verbinding zoeken met de omgeving om kinderen te laten ontdekken en nieuwsgierig te maken is onderdeel van de missie en de visie. Leerkrachten op de Willem-Alexanderschool zetten structureel en gepland dit soort activiteiten in om die nieuwsgierigheid te stimuleren.

Onze basis: uniek, structuur en plezier

Binnen de Willem-Alexanderschool is het vertrouwen in en bij kinderen de basis om tot leren te komen. Ieder kind is uniek en heeft eigen talenten en mogelijkheden. Binnen de structuur en orde die wij bieden is hier ruimte voor. Plezier in het leren en je veilig  voelen is belangrijk binnen onze school. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer de leerlingen deze basis ervaren zij sneller en met meer plezier tot leren kunnen komen. Met vertrouwen werken wij binnen onze school vanuit een positieve intentie. De focus ligt zo veel mogelijk op de talenten van de kinderen. Wij zien dat ieder kind uniek is en geven veel structuur in de stapjes die de kinderen nodig hebben om tot ontwikkeling te komen.

Het team van de Willem-Alexanderschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toegewijd
  • Verbonden en nieuwsgierig
  • Uniek, structuur en plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school


De Willem-Alexanderschool behoort tot de grotere basisscholen in Bergen. Op 1 oktober 2018 bedroeg ons leerlingenaantal 172.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolklimaat en de veiligheid op onze school vinden wij erg belangrijk. Hier besteden wij veel aandacht aan, vooral preventief, maar indien nodig zijn er duidelijke stappen die wij doorlopen om het gewenste klassen-/schoolklimaat te bereiken. 

Wij horen van betrokkenen (ouders/kinderen/invallers/vrijwilligers/derden) bij school dat de sfeer en veiligheid als erg goed wordt ervaren, iets waar wij blij mee zijn om te horen.

Terug naar boven