Openbare Daltonbasisschool De Klimop

Pieter de Hooghstraat 10 5854 ES Bergen (Limburg)

  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool De Klimop
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool De Klimop
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool De Klimop
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool De Klimop
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool De Klimop

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn erg tevreden over het resultaat van de enquête. Wij vinden het als school belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Dit doen we door een aantal interventies te plegen: 1. Bij de start van het jaar gaan we de eerste 2 weken intensief aan de slag met de groepsvorming (d.m.v. spellen en activiteiten leren we elkaars kwaliteiten kennen, we maken een groepsmissie samen en afspraken van de groep)2. Kindgesprekken over hoe zij dingen ervaren. 3. Groepsgeluk en Sociale vaardigheidstrainingen bieden we aan groepen die het nodig hebben. 3. Samen met de groep aan de slag om groepsdoelen uit de missie te kiezen om aan te werken. 4. Er is een brievenbus in de school waar kinderen hun zorgen, vragen enz. in kunnen stoppen. De contactpersonen lezen dit. 5.Jaarlijks wordt informatie in de groepen gegeven over de contactpersonen en waar je terecht kunt als je zorgen hebt. Dit alles moet het hele jaar onder de aandacht blijven.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven