Openbare Daltonbasisschool De Klimop

Pieter de Hooghstraat 10 5854 ES Bergen (Limburg)

  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool De Klimop
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool De Klimop
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool De Klimop
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool De Klimop
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool De Klimop

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof wordt er door de directeur vervanging geregeld via de VIP (vaste invallers pool). Dit wordt zo vroeg en snel mogelijk gedaan, zodat het onderwijs voor de kinderen gewoon door kan gaan. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Zo werken wij samen op Daltonschool de Klimop!  

Het Daltononderwijs gaat uit van vijf pijlers en die zie je terug in onze manier van werken:

Zelfstandigheid en eigenaarschap   ?? we leren het onze kinderen zelf te doen, binnen kaders

Verantwoordelijkheid nemen            ?? zelf de taken inplannen en uitvoeren, of met hulp

Samenwerken                                    ?? iedere dag met hun maatje klasgenoten          

Effectief werken                                 ?? leren doelen stellen om te leren / sociaal emotioneel           

Reflecteren                                        ?? terugkijken naar het gestelde doelen en daarvan      leren m.b.v. de leraar/begeleider  

Binnen de structuur van de Klimop maken de kinderen volgens afspraak zelf keuzes.
Zo werken wij: Wij hebben dagtaken en weektaken, de kinderen leren zelf te plannen en dat heeft grote voordelen op het voortgezet onderwijs. Groep 8  heeft een agenda om te plannen.

Afkleuren en plannen van je werk op de taak,  met de dagkleuren, gr.1-8. Maandag(groen) - Dinsdag(rood) - Woensdag(blauw) - Donderdag (oranje) -Vrijdag(geel).

Het dagritme is voor de kinderen in iedere groep bekend. Het is duidelijk wat ze die dag gaan doen. In groep 1-2 werken we met dagritmekaarten, groep 3-7 werkt met de taak en in groep 8 plannen ze in hun agenda als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.  De kinderen plannen wanneer ze de aangeboden stof verwerken tijdens het zelfstandig werken. Het dagrooster staat op het digibord of whiteboard in de groepen 3-8, zodat ze de doelen weten.

Maatjes om te leren samenwerken, als voorbereiding voor later. In iedere groep hangen de foto’s of namen van de maatjes voor die week. ?     

Dalton stoplicht: Wij leren de kinderen omgaan met uitgestelde aandacht (je kunt even niets vragen) en bevorderen zo zelfstandig werken en samenwerken. Ze krijgen eerst instructie(uitleg) en ze gaan daarna aan de slag. De kinderen kunnen hier al zo goed mee omgaan, dat het stoplicht niet meer in elke groep gebruikt hoeft te worden. Rood =zelfstandig werken  Oranje=vraag stellen in je groepje  Groen= vraag aan de leerkracht.

Onze regels en afspraken zie je in de hele school.  De klassenregels of foto’s, die met de kinderen gemaakt zijn, zien we overal terug, in de hal, de hoeken en in de kamers. Gedrag (hoe ga je met elkaar om) m.b.t. veiligheid,  respect en welbevinden vinden wij heel belangrijk.  

Organisatie van ons onderwijsHet team is tijdens de studiedagen aan de slag gegaan, om ons onderwijs op een andere manier te organiseren. Dat betekent voor de kinderen dat ze binnen onze Daltonschool op hetzelfde tijdstip dezelfde les krijgen. Een mooi voorbeeld is het LIST lezen. Alle kinderen (medio 3 tot 8) wandelen dan naar de plek waar ze gaan lezen, iedere ochtend een half uur. Door deze interventie stijgt het leesniveau. We willen deze organisatievorm stap voor stap gaan uitbreiden naar andere vakken om het beste uit kinderen te halen. We denken er voorlopig aan om de groepen te combineren. Volgend jaar gaan we dat op kleine schaal uitproberen. Groep 1-2-3 kan dan bijvoorbeeld ‘s middags samen in de hoeken spelen. Groep 4-5 en groep 6-7-8 gaan verder samenwerken en lessen voorbereiden. Wij hebben er zin in en we houden u op de hoogte.   

JEELO
Jeelo bestaat uit 12 projecten voor groep 1 tot en met 8. Er zijn zes projecten per jaar en alle groepen zijn tegelijkertijd met hetzelfde project bezig. Samen dekken deze projecten de kerndoelen voor ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ af. In Jeelo zit onze methode wereldoriëntatie, verder leren we ook over burgerschapsvorming en sociale vaardigheden. We gaan met de kinderen de maatschappij in en we krijgen ook workshops op school van bijvoorbeeld de verhalenverteller over de middeleeuwen  of van een kunstenares over Vincent van Gogh.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Klimop onderhoudt een goede samenwerking met 't Kienderbenske. Samen wordt er gezorgd voor VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie).

Het doel is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel ‘doelgroepkinderen’ genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen.

Voorschoolse educatie is voor doelgroeppeuters op kinderdagverblijven.
Vroegschoolse educatie is bedoeld voor doelgroepkleuters uit groep 1 en 2.

Terug naar boven