Openbare Daltonbasisschool De Klimop

Pieter de Hooghstraat 10 5854 ES Bergen (Limburg)

  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool De Klimop
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool De Klimop
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool De Klimop
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool De Klimop
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool De Klimop

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en belangstellenden,

Welkom op het schoolvenster van Openbare Daltonschool de Klimop. Graag willen wij u inzicht geven in onze manier van werken. Daarbij kijken we naar de resultaten en de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op cognitief als op sociaal emotioneel gebied. Wij vinden dat de resultaten op beide gebieden voor onze leerlingen van groot belang zijn, om zich goed te kunnen ontwikkelen tot een volwaardig mens in de maatschappij. U vindt onder andere de cijfers van IEP, inspectieverslag en enquêtes ingevuld door ouders, leerlingen en teamleden. Wij wensen u veel leesplezier.

Team openbare Daltonschool de Klimop

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbare Daltonschool
  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid/ Verantwoordelijkheid
  • Reflectie/Samenwerken
  • Jeelo, Gruitenschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 01 februari 2023, de teldatum van het onderwijs, zaten er op daltonschool de Klimop 174 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met het 5 gelijke dagen model, waarin kinderen dagelijks naar school gaan van 8.25-14.00. De kinderen blijven allemaal over en lunchen samen met de leerkracht in de klas.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven