Rooms Katholieke Basisschool De Zonnesteen

Papaverstraat 6 5571 HL Bergeijk

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Zonnesteen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Zonnesteen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Zonnesteen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Zonnesteen

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Zonnesteen staat in het mooie groene dorp Bergeijk, vlakbij het centrum.

De kinderen zijn de hele week druk bezig met leren, spelen en bewegen. Samen met plezier naar school gaan is voor ons de belangrijkste voorwaarde om tot leren te kunnen komen. In de 8 jaar dat kinderen bij ons op school zitten, besteden we veel tijd aan taal en rekenen zodat de kinderen goed voor worden bereid op de middelbare school. Daarnaast zijn ze ook druk bezig met wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek), gymnastiek en creatieve vakken.

Kijk voor meer informatie op de website van basisschool De Zonnesteen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Regie en Eigenaarschap
  • Rijke leeromgeving
  • Mindset

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
137
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven