Basisschool Prinses Beatrix

Domineestraat 2 5571 EJ Bergeijk

  • bevorderen van betrokkenheid
  • Schoolfoto van Basisschool Prinses Beatrix
  • Schoolfoto van Basisschool Prinses Beatrix
  • Leren doe je samen
  • Zelf verantwoordelijk zijn

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een dorpsschool in het centrum van Bergeijk.
De school staat naast een kinderboerderij, een beeldentuin en het Eichamuseum.
Kinderen hebben veel ruimte om te spelen en te leren in een groene omgeving.

Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren rond de 200. We hebben de leerlingen verdeeld over 8 groepen.
In de kleuterbouw werken wij met combinatiegroepen. (Groepen 1/2.)

Binnen de school is buitenschoolse opvang aanwezig. Ook is er een bibliotheekpunt gevestigd in de school.

Wij werken op school met een continurooster (zie ook schooltijden).

Bs. Prinses Beatrix is van oorsprong een Protestants Christelijke basisschool (nog altijd terug te vinden in de naam), die eerst vooral veel leerlingen vanuit de hele regio trok. De huidige schoolpopulatie kent nauwelijks nog leerlingen die nog Protestants Christelijk zijn, maar toch willen we de herkomst van onze school niet verloochenen. Kernwaarden uit het geloof zijn nog steeds terug te vinden in de manier van omgaan met elkaar.
Hoewel het PC niet meer dagelijks terug te zien is binnen de groepen, is de identiteit nog wel voelbaar in de sfeer die er hangt op school. Ook vieren we samen maandafsluitingen waarbij leerlingen aan elkaar laten zien wat ze geleerd of gedaan hebben. Uiteraard vieren we ook samen de Christelijke feestdagen.

De speerpunten van onze school zijn:

1.       Het bevorderen van de zelfstandigheid
2.       Samenwerkend leren
3.       Creëren van een rijke leeromgeving

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Regie & Eigenaarschap
  • Iedereen leert
  • Rijke leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
204
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven