Basisschool Prinses Beatrix

Domineestraat 2 5571 EJ Bergeijk

  • Schoolfoto van Basisschool Prinses Beatrix
  • Schoolfoto van Basisschool Prinses Beatrix
  • Schoolfoto van Basisschool Prinses Beatrix
  • Schoolfoto van Basisschool Prinses Beatrix
  • Schoolfoto van Basisschool Prinses Beatrix

In het kort

Toelichting van de school

Ieder kind is uniek en bijzonder. Wij trachten binnen een veilige omgeving eruit halen wat erin zit. De grens van de sterke kanten op te zoeken, de zwakkere kanten sterker te maken. “Van proberen kun je leren!” Leren verantwoordelijkheid te dragen voor je doen en laten. Hierdoor versterkt het zelfvertrouwen.

Basisschool Prinses Beatrix is een dorpsschool in het centrum van Bergeijk. Kinderen hebben veel ruimte om te spelen en te leren in een groene omgeving. De Prinses Beatrixschool is van oorsprong een protestants-christelijke basisschool. Onze achtergrond is nog steeds het uitgangspunt van ons handelen, maar de nabijheid van de school is steeds belangrijker. De speerpunten van de school zijn het bevorderen van de zelfstandigheid, samenwerkend leren en het creëren van een rijke leeromgeving.

Kijk voor meer informatie op de website van basisschool Prinses Beatrix.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Regie & Eigenaarschap
  • Iedereen leert
  • Rijke leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven