Rooms Katholieke Basisschool Beisterveld

Hegmulder 6 5571 RK Bergeijk

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Beisterveld
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Beisterveld
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Beisterveld
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Beisterveld

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij een ziekmelding wordt een inschatting gemaakt hoe lang vervanging noodzakelijk is, waarbij we streven naar zoveel mogelijk continuïteit in de groep. Er wordt dan een melding gedaan bij het P-Centrum (centraal meldpunt van SKOzoK en Veldvest van waaruit alle vervangingen geregeld worden). Zij regelen een vervangende leerkracht. Wanneer er geen vervangende leerkracht beschikbaar is, wordt er naar andere oplossingen gezocht:
·      Intern wisselen.
·      Vrij geroosterde leerkracht inzetten.
·      Verdelen van de leerlingen over de overige groepen.  

Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal de betreffende groep, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, naar huis worden gestuurd. De volgende afspraken horen daarbij:
·      In principe niet de eerste dag.
·      Alleen in het uiterste geval.
·      Ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht.
·      Voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen school opvang georganiseerd.

Bij aangekondigd verlof wordt tijdig vervanging geregeld. De directeur draagt er zorg voor dat er binnen de groep niet onnodig veel wisselingen plaats vinden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanuit het project BeActiv, geïnitieerd door de gemeente Bergeijk, wordt er 1 gymles per week gegeven door een vakleerkracht Bewegingsonderwijs.

Het muziekonderwijs wordt verzorgd door muziekdocenten, welke verbonden zijn aan de school door een samenwerking met de muziekschool Art4U.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven