Rooms Katholieke Basisschool Beisterveld

Hegmulder 6 5571 RK Bergeijk

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Beisterveld
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Beisterveld
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Beisterveld
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Beisterveld

In het kort

Toelichting van de school

Ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs volgen elkaar in snel tempo op. Op basisschool Beisterveld in Bergeijk volgen wij deze nauwgezet en springen daar tijdig op in. Toch willen we ook kernachtig aangeven waar het op onze school nu en in de toekomst om draait.

Op de Beisterveld proberen wij een sfeer te creëren die veilig, prettig en vertrouwd is. Hierdoor gaan kinderen met plezier naar school toe en zo komt elk kind tot zijn recht. Samenwerking van ouders, leerkrachten en kinderen aan de eigentijdse ontwikkelingen van de school vinden we belangrijk. Naast het “leren” op school besteden we ook veel aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling, zelfstandigheid en het leren omgaan met verantwoordelijkheid van de kinderen. We houden zo veel mogelijk rekening met de verschillen tussen kinderen en proberen het onderwijs hierop aan te passen. Kortom, Beisterveld is een school waar leerlingen en leerkrachten in samenwerking en afstemming met ouders, met elkaar op een planmatige manier, volop kansen krijgen hun talenten te ontdekken, tot ontplooiing te brengen en te benutten. 

Kijk voor meer informatie op de website van basisschool Beisterveld.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig en vertrouwd
  • Betekenisvol leren
  • Leren door doen
  • Doelgericht werken
  • Feedback en reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven