Sint Gerardus

Witrijtseweg 9 A 5571 XJ Bergeijk

 • Schoolfoto van Sint Gerardus
 • Schoolfoto van Sint Gerardus
 • Schoolfoto van Sint Gerardus
 • Schoolfoto van Sint Gerardus

In het kort

Toelichting van de school

St. Gerardus is een school die volop in beweging is. Op Basisschool St. Gerardus bieden wij ruimte voor persoonlijke ontwikkeling in een rijke leeromgeving. In een steeds sneller veranderende wereld is het van belang dat kinderen leren omgaan met deze veranderingen. We zijn ons bewust van verschillen tussen personen onderling en groeperingen in de maatschappij. Respect voor elkaar en de omgeving is hierbij van groot belang.

Basisschool St. Gerardus heeft een klimaat waarin kinderen zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen. Wij zien dit als een voorwaarde om te komen tot een optimale ontwikkeling op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Bij de ontwikkeling van de kinderen betrekken wij ook de omgeving. Zowel binnen als buiten het schoolgebouw valt veel te leren. We hebben de beschikking over een ruime speelplaats, een mooie tuin (de Buitenklas) en een eigen natuurpad. We gebruiken tijdens de lessen het model van structureel coöperatief leren. Dat betekent dat we van en met elkaar leren en ieders persoonlijke ontwikkeling respecteren.

Kijk voor meer informatie op de website van basisschool St. Gerardus.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Respect
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Autonomie
 • Duidelijkheid
 • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft ongeveer 40 leerlingen, waarmee we overduidelijk een "kleine school" zijn.
De leerlingen komen (vooral) uit de eigen kern.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
42
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsplan van SKOzoK wordt gevolgd.
Binnen dit veiligheidsplan worden vanuit diverse bronnen informatie opgehaald.

 • RI&E
 • tevredenheidspeiling leerlingen, ouders, medewerkers
 • ZIEN vragenlijst

Terug naar boven