Basisschool De Regenboog

Tijmstraat 1 5571 HS Bergeijk

  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • 'Hé, dat ben ik!'
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Spelen, beleven en elkaar leren kennen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op basisschool De Regenboog! Een balans tussen pedagogische uitgangspunten en onderwijskundige doelen staat hoog in het vaandel. Naast het streven naar kwalitatief goed reken- en taalonderwijs, is er ook aandacht voor de sociale vaardigheden van leerlingen, creatieve keuzeateliers, heterogene groepen, weekafsluitingen met groep 1 t/m 8 en activiteiten waarbij kinderen leren organiseren en presenteren. Kortom, naast het behalen van de vooraf afgesproken taal- en rekenopbrengsten, is er cultuur, ondernemerschap en sociale groei. Vaardigheden voor de maatschappij van morgen.. Klaar voor de toekomst! "Basisschool De Regenboog, bijzonder goed!"

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ondernemend & creatief
  • Breed aanbod & sociaal vaardig
  • Intrinsieke motivatie
  • Open & professioneel
  • Veilig & vertrouwd klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven