obs Kiezel en Kei

Bloemengaarde 41 2861 VM Bergambacht

Schoolfoto van obs Kiezel en Kei

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De tevredenheidsenquête wordt 1x per twee jaar afgenomen. De enquête is in het schooljaar 2021-2022 afgenomen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De tevredenheidsenquête wordt 1x per 2 jaar afgenomen. Hij is in het afgelopen schooljaar afgenomen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven