obs Kiezel en Kei

Bloemengaarde 41 2861 VM Bergambacht

Schoolfoto van obs Kiezel en Kei

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Vensters PO site van Kiezel en Kei. Deze site geeft u inzicht in de resultaten van Kiezel en Kei.

Kiezel en Kei, meer dan kennis! Onze openbare basisschool is een fijne, veilige plek, waar uw kind zich thuis voelt. Uw kind kan zich Kei-goed ontwikkelen doordat er veel tijd en aandacht is voor de cognitieve vakken. Voor elk kind geldt: haal het beste uit jezelf! Kiezel en Kei biedt meer dan kennis met een rijk programma voor kunst en cultuur. Ook is er elke week muziekles van een vakdocent voor alle kinderen. Op onze school mogen de kinderen vanaf groep 5 meepraten. Van elke groep zit een kind in de leerlingenraad.

Marieke Hagenaars

Directeur OBS Kiezel en Kei

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed betrokken onderwijs
  • Samenwerken
  • Kunst- en cultuuronderwijs
  • Pedagogisch vakmanschap
  • Creatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het huidige schooljaar 2023-2024 hebben we 10 groepen; de gemiddelde groepsgrootte ligt rond de 25 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Naast de interne vertrouwenspersonen binnen school heeft onze stichting ook een externe vertrouwenspersoon. Hieronder vindt u de gegevens.

Bureau Punt Uit!

Rijksstraatweg 165,

2024 DE Haarlem

Tel: 023-2010219, 24/7 bereikbaar via whatsapp,

bellen tussen 9.00 uur en 21.00 uur

Mailen info@praatuit.nl of direct een afspraak voor het online spreekuur hier.

Terug naar boven