Christelijke Basisschool De Ark

Badhuisstraat 17 2861 XT Bergambacht

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Ark

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zoals blijkt uit het schoolondersteuningprofiel hebben we op school een aanpak voor:

-Begaafde leerlingen

-Leerlingen met dyslexie en dyscalculie

-Leerlingen met een milde vorm van autisme.

Op school hebben we ervaring met:

-Leerlingen met het syndroom van Down.

-Leerlingen met allergieën en astma.

Op school hebben we sinds schooljaar 2015-2016 een traplift. Dit heeft de toegankelijkheid van ons gebouw vergroot.

Op onze school kunnen kinderen die sociaal- emotioneel vastlopen kortdurend ondersteund worden door een kindercoach.

Op school hanteren we een grens in wat mogelijk is binnen een groep.

Hierbij kijken we naar:

-groei bij de leerling t.o.v. zichzelf.

-het welbevinden van de leerling.

-evt. disbalans in de groep.  Dit heeft effect op de leerling en de leerkracht.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven