Openbare basisschool Berg

Langen Akker 122 6325 CN Berg en Terblijt

  • Schoolfoto van Openbare basisschool Berg
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Berg
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Berg

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn gemiddeld tevreden en dat is fijn! Als je onze uitkomsten naast de vergelijkingsscholen legt, zijn onze leerlingen iets minder tevreden dan de leerlingen van andere scholen. Onze ambitie is om de tevredenheid te vergroten. We denken dat we dit kunnen bereiken met de ontwikkelingen die we nu in school ingezet hebben rondom ontwikkelingsgericht en ervarend leren. Daarmee geven we de leerlingen meer regie, nodigen we uit tot een actievere leerhouding en maken wij hen in toenemende mate eigenaar van hun eigen leerproces. Niet alleen resultaten zijn belangrijk; ook het leerproces is van belang. Wij verwachten dat naarmate je als kind meer invloed kunt uitoefenen op je leren en het leerproces, dat dan de tevredenheid zal toenemen.
Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Onze ouders/verzorgers zijn niet gemiddeld genomen niet ontevreden. Daar zijn we blij mee. We zien echter ook dat het beter kan. Daar werken we in de komende jaren aan. Onze aandacht gaat daarbij naar een goede communicatie met ouders. We vinden het belangrijk dat we ouders als gesprekspartner betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. 

Met de ontwikkeling naar meer verantwoordelijkheid nemen voor je gedrag van leerlingen; een meer ontwikkelingsgerichte onderwijskundige aanpak en het inzetten op een actieve leerhouding van onze leerlingen, denken we ook te bereiken dat ouders meer tevreden zullen zijn met onze opvoedkundige aanpak en de mate waarin we onze leerlingen uitdagen het beste uit zichzelf te halen.

Tevredenheid
6,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven