Basisschool Titus Brandsma

Patrijsweg 2 6571 BV Berg en Dal

  • Schoolfoto van Basisschool Titus Brandsma
  • Schoolfoto van Basisschool Titus Brandsma
  • Dag van de leraar
  • Schoolfoto van Basisschool Titus Brandsma
  • Schoolfoto van Basisschool Titus Brandsma

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Titus Brandsma School!

In Berg en Dal (nabij Nijmegen-Oost) ligt de basisschool Titus Brandsma. In een groene omgeving, met veel buitenruimte, samen met  voorzieningen op het gebied van kinderopvang, voorschoolse educatie, sport en cultuur. Ongeveer 120 kinderen, samen met hun ouders en leerkrachten voelen zich thuis op de Titus Brandsmaschool vanwege het open, veilige karakter van de school. Wij bieden toekomstgericht kwaliteitsonderwijs en geven ruimte aan ambitie en talentontwikkeling. Verder bieden wij geïntegreerd meer- en hoogbegaafdheidsonderwijs. Samen met onze partners werken wij aan een veilige en ontwikkelingsgerichte omgeving waarin kinderen kunnen leren, spelen en ontspannen. Tijdens onderwijstijd en daarbuiten, gedurende het gehele jaar. Voor een afspraak en kennismaking kunt u contact opnemen met school:024-6841711 of via een mailtje directie@bs-titusbrandsma.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentontwikkeling
  • (Hoog)begaafdheidsonderwijs
  • Kleinschalig en persoonlijk
  • Kinderopvang op locatie
  • Veilige natuurlijke omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

BS Titus Brandsma is een kleinere school, met veel aandacht voor de leerlingen. De grafiek van DUO geeft de situatie weer van 1-10-2023. Gedurende het schooljaar stromen er nieuwe kleuters in, aan het eind van dit schooljaar hebben we 14 leerlingen in leerjaar 1 en verwelkomen we in totaal 120 leerlingen op school.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
113
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven