Sint Victor Victorschool

Koningin Julianasingel 1 3405 XA Benschop

  • Het 'Wereldplein' is ons leerplein voor de midden- en bovenbouwleerlingen.
  • Schoolfoto van Sint Victor Victorschool
  • Schoolfoto van Sint Victor Victorschool
  • Schoolfoto van Sint Victor Victorschool
  • Schoolfoto van Sint Victor Victorschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de St. Victorschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van onze school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet. Hebt u vragen, loop dan gerust binnen, de deur staat altijd voor u open!

U kunt ook onze website raadplegen: http://www.stvictorschoolbenschop.nl/ En per mail kunt u ons contacten: directie@stvictorschoolbenschop.nl

Neem eens een kijkje op onze facebook pagina: https://www.facebook.com/pages/St-Victorschool/365395756877477

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentontwikkeling
  • Onderwijs op maat
  • Samenwerking
  • Rustige leeromgeving
  • Ouderparticipatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen zien bekende gezichten. Zo werkt de leidster van Berehol, onze peuterspeelzaal, bij de overblijf. Hetzelfde geldt voor onze collega van de administratie en de leidster van de BSO. Zij is tevens onze 'gastvrouw'. Voor de kinderen voelt dit veilig en vertrouwd en wij kunnen voor een aansluitende doorgaande lijn zorgen. Zorg, onderwijs en opvang voor jong en oud en van vroeg tot laat...

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven