Openbare Basisschool de Kraaienboom

Kreek 14 1654 JX Benningbroek

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kraaienboom

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht door ziekte afwezig is, proberen wij altijd een invaller voor de groep te vinden. Aangezien het aantal beschikbare invallers zeer gering is, is dit niet altijd mogelijk. Indien we geen invaller voor de groep kunnen vinden, nemen we de volgende maatregelen in de aangegeven volgorde:

  • We kijken of een aanwezige leerkracht, leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent voor de groep kan.
  • We kijken of de groep opgedeeld kan worden over meerdere groepen.
  • We sturen de kinderen naar huis.

Het naar huis sturen doen we slechts als de eerste twee oplossingen niet door kunnen gaan. We moeten ons echter wel realiseren dat er in de huidige tijd een groot tekort is aan invalleerkrachten. Als deze maatregel op de dag zelf genomen moet worden, wordt eerst contact met de ouders opgenomen (via Parro)  om na te gaan of er thuisopvang voor het kind is. In alle gevallen geldt, dat als het kind thuis niet opgevangen kan worden, het kind op school onder de hoede van een leerkracht kan blijven.

Een groep wordt maximaal twee opeenvolgende dagen naar huis gestuurd. Is de leerkracht daarna nog steeds afwezig en is nog steeds geen invaller gevonden, worden daarna afwisselend andere groepen naar huis gestuurd, zodat de leerkracht van de naar huis gestuurde groep les kan geven aan de groep waarvan de leerkracht afwezig is. Mocht het om een langdurige ziektevervanging gaan én er is geen vervanging, zal één van de opties uit het noodplan gebruikt moeten worden. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Subsidie van de gemeente Medemblik maakt het mogelijk het muziekonderwijs een impuls te geven. We doen dit in de vorm van workshops om kinderen kennis te laten maken met diverse aspecten van muziek.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Als vierjarigen voor het eerst bij ons op school komen, streven wij ernaar dat zij zich binnen korte tijd thuis voelen en dus met plezier naar school gaan. We zijn er namelijk van overtuigd, dat dat een voorwaarde is om te komen tot spelen en leren.Op de Kraaienboom zitten jongste en oudste kleuters bij elkaar in de groep. In de kleutergroepen wordt gewerkt vanuit de leerlijnen van Driestar/Parnassys. Jonge kinderen zijn spelenderwijs bezig om grip te krijgen op de wereld om hen heen. Door hun een rijke, uitdagende speel leer omgeving te bieden, komen we aan deze behoefte tegemoet. Vanuit diverse thema’s worden reken- en taalactiviteiten georganiseerd waar de kinderen op hun eigen ontwikkelingsniveau mee bezig zijn. De leerkrachten houden de vorderingen van de kinderen bij en passen het aanbod individueel of in subgroepjes aan waar nodig. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij kijken als school wat er nodig is. Sommige groepen hebben meer instructie van rekenen nodig, dan krijgen zij meer rekenles. Een andere groep heeft juist meer instructie van taal nodig, dus krijgen meer taalles. Er wordt op maat gekeken per groep. Om deze redenen is er geen overzicht van uren gemaakt.

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven