Openbare Basisschool de Kraaienboom

Kreek 14 1654 JX Benningbroek

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kraaienboom

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Zelfontdekkend leren
  • Verantwoordelijk zijn
  • Samenwerken
  • Talent ontdekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
80
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen kunnen op maandag, dinsdag en donderdag overblijven. Als u uw kind op een vaste dag wilt laten overblijven, dan kunt u een inschrijfformulier invullen en een machtiging ondertekenen voor een automatische incasso. Het formulier kunt u vragen aan de TSO coördinator of aan een van de andere overblijfkrachten. Structureel overblijven kost €2,00 per keer (eenmalige inschrijfkosten €1,50).  

Als uw kind incidenteel overblijft dan kunt u dit aangeven op de lijsten aan de prikborden op de gang. U kunt een strippenkaart kopen bij de TSO. De kosten voor het incidenteel overblijven zijn €25,00 voor een strippenkaart met 10 strippen. Deze kaart blijft de gehele schoolloopbaan van uw kind geldig. Ook kunnen meerdere kinderen uit een gezin van de kaart gebruik maken. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven